PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN: VERORDENING (EU) 2019/1148

O ver het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013

in werking getreden op 1 februari 2021

Deze verordening stelt geharmoniseerde voorschriften vast inzake het aanbieden, het binnenbrengen, het bezit en het gebruiken van stoffen of mengsels die kunnen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van explosieven, teneinde de beschikbaarheid van die stoffen of mengsels voor particulieren te beperken, en om ervoor te zorgen dat verdachte transacties in de gehele toeleveringsketen adequaat worden gemeld.

Deze verordening is van toepassing op de in de bijlagen I en II vermelde stoffen en op mengsels en stoffen die de vermelde stoffen bevatten.

Om aan de vereisten te voldoen, zijn professionele gebruikers / marktdeelnemers die precursoren voor explosieven kopen (zie de lijst van stoffen in bijlage I en II van de verordening) verplicht om het gebruik ervan aan te geven (volgens het formulier in bijlage IV van de verordening), de bewegingen te traceren en een identiteitsbewijs te geven van de persoon die bevoegd is de klant te vertegenwoordigen en het soort bedrijf waarvoor hij aankoopt.

Om de illegale vervaardiging van explosieven te voorkomen en op te sporen, melden ondernemers en onlinemarktplaatsen verdachte transacties.

    De producten die door Zep Industries op de markt worden gebracht waarvoor gebruiksbeperkingen gelden, zijn die producten met:
    • Waterstofperoxide (CAS nr. 7722- 84-1) bij een concentratie > 12%
    • Zwavelzuur (CAS nr. 7664-93-9) bij een concentratie > 15%
    • Salpeterzuur (CAS. N 7697-37-2) bij een concentratie > 3%
Onverminderd het verbod op verkoop aan de consument, moeten inkooporders worden aangevuld met het invullen van de Verklaring van de klant overeenkomstig bijlage IV van de verordening.

Lijst van de betrokken producten:

ARTIKEL SALPETERZUUR ZWAVELZUUR WATERSTOFPEROXIDE
FS CIP NTRIC 36%
FS PERA 14,5%
KRONNIX GEL FAST >3%
METAL DECALIX 29%
TC BRIGHT 11%
LIQUID OXYGEN BLEACH 35% 35%
THERMA-FLUID 96%
PH MINUS 63%

In dit verband vragen wij daarom:
a) Het invullen van de Verklaring : bijlage IV van de verordening (EU) 2019/1148.
b) Gescande kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die de verklaring ondertekent;
c) Verklaring van de werkgever dat het personeel dat de producten koopt, namens het bedrijf is geautoriseerd.


De verklaring is een jaar geldig zijn als het jaarverbruik van de producten wordt aangegeven. In dat geval is het uw verantwoordelijkheid om de leverancier vooraf te informeren over organisatorische wijzigingen of met betrekking tot de bovengenoemde verklaring.

Logo Zep

Zep is in Europa aanwezig met twee productiemaatschappijen (Verenigd Koninkrijk en Italië) en een groot aantal verkoopmaatschappijen en distributeurs in onder andere Nederland, België en Duitsland.

Zep World

Contact

Nederland
Vierlinghweg, 30
4612 PN Bergen op Zoom (NL)
T: (+31) 0164 250100
F: (+31) 0164 266710
info@zepbenelux.com

België
Quellinstraat, 49
2018 Antwerpen (B)
T: (+32) 02 3470117
F: (+32) 02 3471395
sales@zep.be