Provider=SQL Server Native Client 11.0 Zep Industries :: Company > Disclaimer
Disclaimer


Aan de inhoud van alle webpagina’s op zepindustries.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zep Industries aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites
Op de webpagina’s van zepindustries.nl bevinden zich links naar externe websites. Zep Industries is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website zepindustries.nl
Linken naar pagina’s van zepindustries.nl is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Zep Industries toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: "http://www.zepindustries.nl". Doorlinken naar pagina’s binnen de site van zepindustries.nl is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van zepindustries.nl en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Zep Industries.