Provider=SQL Server Native Client 11.0 Zep Industries :: Company > Missie
Missie

De aandacht van Zep is gericht op het leveren van een breed assortiment van kwalitatief hoogstaande reinigings- en onderhoudsproducten waarmee zij invulling geeft aan de vraag naar diversiteit in producten. De focus van Zep is gericht op kwaliteit, groei en winstgevendheid.

De menselijke relatie met de klant staat hierbij centraal. Zep ziet zichzelf als partner en wil in die hoedanigheid ook een partnership "voor het leven" aangaan. Tevreden klanten is de uiteindelijke doelstelling.

Een sleutel tot Zep's succes zijn onze mensen. Zij maken het verschil. Daarom investeren we sterk in kennis, training en ontwikkeling van onze medewerkers. Met de opgebouwde kennis probeert Zep haar voorsprong in de markt te behouden en verder uit te bouwen. Elk teamlid moet met plezier naar zijn/haar werk gaan en voelen dat hij/zij bijdraagt aan de groei en waarde van het bedrijfssucces.

Visie
Om deze missie te verwezenlijken wil Zep een partner zijn die:
1. Efficiënt is;
2. Klantgericht werkt en de afgesproken kwaliteit levert;
3. Veilig en milieubewust handelt;
4. De medewerkers uitdagend werk biedt in een slagvaardige organisatie.

Missie milieu
Het produceren en leveren van reinigings- en onderhoudsproducten die goed zijn voor mens en milieu. Duurzame zakelijke toepassingen zijn fundamenteel voor de werking van "Zep Superior Solutions". We innoveren steeds om productieafval te verminderen en eindproducten en diensten te ontwikkelen die een minimale invloed hebben op het milieu.