Provider=SQL Server Native Client 11.0 Zep Industries :: Company > Quality
Kwaliteit

In het Kwaliteitshandboek van Zep Industries zijn de procedures beschreven die ten grondslag liggen aan alle bedrijfsprocessen.

Deze procedures geven in hoofdlijnen de voortgang weer binnen een bedrijfsonderdeel met daarbij verwijzingen naar procedures van andere afdelingen. Details van de werkzaamheden worden gegeven in werkinstructies.

De nadruk in de procedures en werkinstructies ligt op het voldoen aan de wensen van afnemers, de belangrijkste factor in het bestaansrecht van Zep Industries BV.

Een andere belangrijke focus is het streven naar voortdurende verbetering van Zep’s prestaties: Meten en analyseren van deze resultaten zijn van cruciaal belang voor het bepalen van voortgang in realisatie van doelstellingen.

De basis van het kwaliteitszorgsysteem ligt in het primaire proces: alle activiteiten in de driehoek verkoop, productie en logistiek. Het secundaire proces is ondersteunend en omvat onder meer de werkzaamheden van de technische dienst, het laboratorium, en de afdelingen Financiën, Personeelszaken en Informatietechnologie.

Een aantal van de procedures uit het kwaliteitszorgsysteem wordt ook direct toegepast in andere onderdelen van het managementsysteem, zoals: taken en verantwoordelijkheden van medewerkers, opleiding van medewerkers, interne communicatie, klachtenprocedures, preventieve en correctieve acties, interne audits en beoordeling door de directie van het functioneren van het managementsysteem.

Het kwaliteitszorgsysteem van Zep Industries BV is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. Jaarlijks vindt er een uitgebreide "audit" plaats door een onafhankelijke externe auditor.