Provider=SQL Server Native Client 11.0 Zep Industries :: Company > Reach
Reach

Nieuwe regels bij gebruik chemicaliën
U heeft er vast eens van gehoord: REACH, een nieuwe Europese wetgeving waarin geregeld wordt dat er in de toekomst veiliger gewerkt kan worden met chemicaliën. Deze Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen heeft in Europa al heel wat stof doen opwaaien en wij kunnen ons voorstellen dat u, als eindgebruiker van onze chemische producten, wilt weten wat de gevolgen van REACH zijn voor uw bedrijf. Daarom zetten wij deze nieuwe wetgeving graag voor u uiteen.

REACH moet de veiligheid voor mens en milieu waarborgen bij de productie en het gebruik van chemische stoffen, en is op 1 juni 2007 in werking getreden. Deze wetgeving geldt voor ieder bedrijf dat in de Europese Unie chemische stoffen, preparaten en/of voorwerpen met chemische stoffen produceert, importeert, distribueert of gebruikt. De kern van deze nieuwe Europese verordening is dat deze bedrijven informatie over de stoffen en hun gebruik aan hun klanten en leveranciers moeten geven, om een veilig gebruik te bevorderen. Hiervoor moeten zij:

a. de risico’s kennen van al die stoffen
b. maatregelen nemen om de risico’s te beheersen
c. deze maatregelen in het eigen bedrijf doorvoeren.


Met REACH komt de verantwoordelijkheid voor de risicobeheersing van chemische stoffen dus bij het bedrijfsleven te liggen. Daarvoor is een systeem bedacht waarin fabrikanten en importeurs alle stoffen moeten registreren die ze in de EU produceren of importeren. Deze registratie is verplicht als de gebruikte hoeveelheid van de stof per bedrijf meer is dan 1 ton per jaar.

Dat REACH per 1 juni 2007 in werking is getreden, betekent niet dat er nu direct veel verandert of dat u als eindgebruiker in de praktijk meteen te maken krijgt met deze wetgeving. Want de registratie van deze stoffen zal (zeer) veel tijd in beslag gaan nemen. Het hele traject moet in 2018 afgerond zijn, en hiervoor is een heldere tijdsplanning afgesproken. Zo is de periode tot 31 december 2008 aangemerkt als overgangsfase, waarin producenten en importeurs de registratieplichtige stoffen dienen te preregistreren. Op basis van deze preregistratie (waarbij een bedrijf in feite kenbaar maakt dat zij voornemens heeft een stof te gaan registreren) worden groepen gevormd van bedrijven die allen dezelfde stof hebben opgegeven voor preregistratie. Op deze manier kunnen de bedrijven gezamenlijk een registratie verzorgen en wordt voorkomen dat veel werk dubbel wordt gedaan. Zep heeft alle stoffen die noodzakelijk zijn voor zijn productieproces gepreregistreerd.

Gevolgen voor de eindgebruiker Het zal u duidelijk zijn dat deze hele procedure nogal wat kosten met zich mee zal gaan brengen. De verwachting is dat de registratie van stoffen die een gebruik kennen tussen de 1 en 10 ton op jaarbasis, circa € 15.000 gaat kosten. Hier is slechts een beperkte registratie noodzakelijk. Stoffen die veel meer verhandeld worden, kunnen maar liefst € 325.000 aan registratiekosten veroorzaken. Dit omdat er veel meer gegevens en rapporten moeten worden opgesteld voordat de registratie compleet is. Het zijn met name deze hoge kosten die gevolgen voor de eindgebruiker zullen hebben. Er wordt namelijk verwacht dat om deze reden een aantal stoffen van de Europese markt zullen verdwijnen en preparaten geherformuleerd zullen moeten worden. Ook ontkomen we er niet aan dat door REACH alle chemicaliën in Europa duurder zullen gaan worden.

Over eventuele receptuurwijzigingen zullen wij u uiteraard steeds tijdig op de hoogte brengen. En moet u verder al iets doen? Wij raden u aan om op dit moment nog niet meer te doen dan een overzicht te maken van alle chemicaliën die u gebruikt en bij welke leverancier u deze betrekt.


ZEP houdt haar klanten steeds op de hoogte over mogelijke gevolgen van REACH.